MannsForum finner NRKs bevisste bidrag til å la to kvinnelige intervjuobjekter fremføre sitt mannshat/misandri uten motforestillinger som meget kritikkverdig. Dette er en alvorlig form for stigmatisering og kjønnstrakassering av menn som bare er egnet til å skape økt avstand og konflikt mellom de to kjønn. NRK ville aldri latt to menn fremføre kvinnehat på samme måte i beste sendetid uten motforestillinger. NRK prøver å bagatellisere forskjellsbehandlingen på en måte som er betenkelig og i strid med NRKs samfunnsoppgave og -ansvar.

Les mer

Disse representantene har et medansvar for at alle barn sikres likeverdig rett til samvær med sine fedre, for barnets beste.

Les mer

MannsForum arrangerte et godt besøkt debattseminar på Litteraturhuset med innledning og deltagelse fra professorer, lærere, samfunnskritikere, foreldre og en representant for ekspertutvalget som er...

Les mer

Les Camilla Fossum Pettersens takketale etter å ha mottatt Mannsforums Kvinnepris for 2017.

Les mer

Mannforums kvinnepris for 2017 tildeles forfatteren Camilla Fossum Pettersen, og Mannsforums Mannspris for 2017 tildeles helsebror Per Arthur Øijord Andersen.

Les mer

Henrik Hammerhei Slevigen representerte Mannsforum i nyhetssendingen Dagsnytt Atten om fedres rett til å kunne tjene opp en rett til pappaperisjn på selvstendig grunnlag.

Les mer

Les MannsForums kronikk i VG 6.11 om det er guttenes egen skyld for at de gjør det dårligere i skolen enn jentene.

 

 

Les mer

Se spillelisten her

Neste foredrag starter automatisk.

Les mer

Hva slags vold blir menn utsatt for i nære relasjoner?   Hvordan reagerer menn på å utsettes for vold i nære relasjoner?  Se forsker og sosiolog Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kompetansesenter om...

Les mer