Når en nyhet høres for god ut til å være sann, er den som regel heller ikke det. Gårsdagens gladmelding fra MannsForum om at Arbeiderpartiet ville likestille kjønnene og avvikle kvinnenettverket var dessverre bare en Aprilspøk. Det vil nok fremdeles ta år før partiet avvikler sin mannsdiskriminerende praksis med å gi kvinnene dobbeltrepresentasjon i partiets politikk og styrende organer. Og Arbeiderpartiet er ikke alene.

Les mer

 Alarmklokkene går på Youngstorget! Mannlige velgere forlater partiet, og utgjør bare nærmere 1/3 av partiets velgere. Etter 40 års aktiv kvinnepolitikk med positiv særbehandling av kvinner i partiet...

Les mer

Justisministeren vil ikke gjøre noe for å endre dagens rettstilstand der samværsretten i praksis er uten strafferettslig vern. I brevet gir ikke Justisdepartementet utrykk for at de ønsker å gjøre noe...

Les mer

Statsråd Helleland svarer MannsForum og 15 sentrale fagpersoner på et åpent brev om barn og forelderes rettssikkerhet. Helleland skriver at hun er kjent med at enkelte samværsforeldre i praksis...

Les mer

15 sentrale fagpersoner og barn- & fedreretts-forkjempere aksepterer ikke at Statsråd Listhaug ikke vil  gjøre jobben hun er satt til å gjøre, og sikre at politi og rettsvesenet tar effektive skritt...

Les mer

MannsForum registrer med forbauselse at Statsråden gjentatte ganger etterspør: ”Hvor er mannsbevegelsen som krever å få sin plass med barna i kampen med mor?” og i en tale 15. februar oppfordrer menn...

Les mer

Barn i Norge skal ikke miste en egnet omsorgsperson på bakgrunn av falske anmeldelser og løgn. Falske anmeldelser og falske anklager om vold og overgrep må ikke brukes som middel til å oppnå...

Les mer

2017 var et nytt godt år for MannsForum, preget av sterk vekst og økt aktivitet med stor medlemsvekst og økt aktivitet. Vi har hatt økt deltagelse på Facebook, våre arrangementer og utvidet...

Les mer

DEL 1. ÅPENT MØTE/SEMINAR: HVORDAN SKAL FEDRE ETTER SAMLIVSBRUDD UNNGÅ UTALLIGE FELLER I SYSTEMET, BEHOLDE SAMVÆRET MED BARNA UTEN Å BLI RUINERT, OG KANSKJE TIL OG MED OPPÅ DELT BOSTED?

Les mer

MannsForum finner NRKs bevisste bidrag til å la to kvinnelige intervjuobjekter fremføre sitt mannshat/misandri uten motforestillinger som meget kritikkverdig. Dette er en alvorlig form for...

Les mer