Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) arrangerte 22.3. i samarbeid med Proba analyse en meget interessant studie i av vold i nære relasjoner som rammer menn. Analysen representerer et paradigmeskifte i voldsdebatten: Vold i nære relasjoner omfatter både fysisk og psykisk vold, og rammer både menn og kvinner; kvinners vold mot menn er både underrapportert og undervurdert av et kvinnedominert både familievern og barnevernapparat.

Sjekk presentasjonen av rapporten under.

Les mer

Se hvordan vårt styremedlem Henrik Slevigen feier professor og stortingspolitiker av banen med overbevisende ferske forskningsresultater om delt bosted!

Sjekk debatten...

Les mer

En omfangsundersøkelse viser at mødre står bak en betydelig andel av volden mot barn og unge.

Les mer

Som skolelege i nær 40 år har det ikke vært vanskelig å se hvordan barn tar skade av foreldrekonflikter.

Les mer

Se fra begynnelsen og legg spesielt merke til, fra 7:55: Tonje Elisabeth Granholt, mor og aktivt medlem av #MannsForum! Se gjerne hele appellen også og bli ordentlig kjent med hva det er snakk om.

Les mer

#MannsForum lanserer årets vervekampanje!

Les mer

MannsForums debattmøte før årsmøtet om delt bosted etter samlivsbrudd, presenterte ny statistikk til støtte for at delt bosted er best for barna, også før fylte 3 år. Slaget om nødvendige endringer i...

Les mer

2016 var et nytt godt år for MannsForum preget av sterk vekst og økt aktivitet, med dobling av medlemstallet, dobling av antall deltagere på foreningens åpne FB-side, økt deltagelse på våre...

Les mer

Kvinnelig sykepleier fra Borre nekter å gå under Kvinnefrontens hovedparole på Kvinnedagen i Oslo 8.mars: «LA FITTA FLAGRE FRITT – NEI TIL KOSMETISK INTIMKIRURGI!», som hun stempler som den mest...

Les mer

Likestillingsministeren bekrefter at Likestillingsloven er til for kvinner, og ikke menn. En logisk konsekvens av statsfeminismen. Kvinnepolitiker mener loven bør endres.

Sjekk denne nyheten fra ABC...

Les mer