MannsForum registrer med forbauselse at Statsråden gjentatte ganger etterspør: ”Hvor er mannsbevegelsen som krever å få sin plass med barna i kampen med mor?” og i en tale 15. februar oppfordrer menn til å «Manne seg opp og ta likestillingskampen».

Les mer

Barn i Norge skal ikke miste en egnet omsorgsperson på bakgrunn av falske anmeldelser og løgn. Falske anmeldelser og falske anklager om vold og overgrep må ikke brukes som middel til å oppnå...

Les mer

2017 var et nytt godt år for MannsForum, preget av sterk vekst og økt aktivitet med stor medlemsvekst og økt aktivitet. Vi har hatt økt deltagelse på Facebook, våre arrangementer og utvidet...

Les mer

DEL 1. ÅPENT MØTE/SEMINAR: HVORDAN SKAL FEDRE ETTER SAMLIVSBRUDD UNNGÅ UTALLIGE FELLER I SYSTEMET, BEHOLDE SAMVÆRET MED BARNA UTEN Å BLI RUINERT, OG KANSKJE TIL OG MED OPPÅ DELT BOSTED?

Les mer

MannsForum finner NRKs bevisste bidrag til å la to kvinnelige intervjuobjekter fremføre sitt mannshat/misandri uten motforestillinger som meget kritikkverdig. Dette er en alvorlig form for...

Les mer

Disse representantene har et medansvar for at alle barn sikres likeverdig rett til samvær med sine fedre, for barnets beste.

Les mer

MannsForum arrangerte et godt besøkt debattseminar på Litteraturhuset med innledning og deltagelse fra professorer, lærere, samfunnskritikere, foreldre og en representant for ekspertutvalget som er...

Les mer

Les Camilla Fossum Pettersens takketale etter å ha mottatt Mannsforums Kvinnepris for 2017.

Les mer

Mannforums kvinnepris for 2017 tildeles forfatteren Camilla Fossum Pettersen, og Mannsforums Mannspris for 2017 tildeles helsebror Per Arthur Øijord Andersen.

Les mer

Henrik Hammerhei Slevigen representerte Mannsforum i nyhetssendingen Dagsnytt Atten om fedres rett til å kunne tjene opp en rett til pappaperisjn på selvstendig grunnlag.

Les mer