«Lovforslaget er en hån mot menn» sier Leder for MannsForum, Kjetil Thue. «Favoriseringen av kvinner fortsetter, og diskrimineringen av menn likeså. Fortsatt kjønnsdiskriminering av menn vil få store negative konsekvenser for samfunnet etterhvert som stadig flere gutter og unge menn faller ut av skole- og arbeidsliv, og melder seg ut av aktiv samfunnsdeltagelse» sier Kjetil Thue, Leder for MannsForum. «Vi håper Stortinget tar til vettet og vedtar en rettferdig og kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov. Nå!»

Se Mannsforums leder og nestleder i Nettavisen:

Les mer

Mannsforum arrangerer et åpent debattseminar på Litteraturhuset 14. juni om selvskading, fysisk og psykisk vold mot menn i nære relasjoner og ved samlivsbrudd. Seks fageksperter på området vil belyse...

Les mer

Likestilling skal ikke lenger dreie seg ikke om å behandle begge kjønn likt, men å behandle begge kjønn forskjellig ut i fra deres egenart og behov. Og særlig beholde eller innføre privilegier som...

Les mer

Norsk kvinne- og kjønnsforsknings nestor Professor Harriet Bjerrum Nielsen har det travelt med å kvele «Guttedebatten». Den kan nemlig rokke ved statsfeminismens hegemoni. Angsten brer seg i...

Les mer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) arrangerte 22.3. i samarbeid med Proba analyse en meget interessant studie i av vold i nære relasjoner som rammer menn. Analysen representerer et...

Les mer

Se hvordan vårt styremedlem Henrik Slevigen feier professor og stortingspolitiker av banen med overbevisende ferske forskningsresultater om delt bosted!

Sjekk debatten...

Les mer

En omfangsundersøkelse viser at mødre står bak en betydelig andel av volden mot barn og unge.

Les mer

Som skolelege i nær 40 år har det ikke vært vanskelig å se hvordan barn tar skade av foreldrekonflikter.

Les mer

Se fra begynnelsen og legg spesielt merke til, fra 7:55: Tonje Elisabeth Granholt, mor og aktivt medlem av #MannsForum! Se gjerne hele appellen også og bli ordentlig kjent med hva det er snakk om.

Les mer

#MannsForum lanserer årets vervekampanje!

Les mer