Statsråd Helleland svarer MannsForum og 15 sentrale fagpersoner på et åpent brev om barn og forelderes rettssikkerhet. Helleland skriver at hun er kjent med at enkelte samværsforeldre i praksis opplever at sanksjonsordningene ved samværssabotasje ikke fungerer godt nok, og ikke gir konsekvenser for bostedsforelderen. Helleland understreker at begge foreldre er like viktige i barns liv - uavhengig om foreldre bor sammen eller ikke. Les hele brevet her.

Les mer

Justisministeren vil ikke gjøre noe for å endre dagens rettstilstand der samværsretten i praksis er uten strafferettslig vern. I brevet gir ikke Justisdepartementet utrykk for at de ønsker å gjøre noe...

Les mer

15 sentrale fagpersoner og barn- & fedreretts-forkjempere aksepterer ikke at Statsråd Listhaug ikke vil  gjøre jobben hun er satt til å gjøre, og sikre at politi og rettsvesenet tar effektive skritt...

Les mer

MannsForum registrer med forbauselse at Statsråden gjentatte ganger etterspør: ”Hvor er mannsbevegelsen som krever å få sin plass med barna i kampen med mor?” og i en tale 15. februar oppfordrer menn...

Les mer

Barn i Norge skal ikke miste en egnet omsorgsperson på bakgrunn av falske anmeldelser og løgn. Falske anmeldelser og falske anklager om vold og overgrep må ikke brukes som middel til å oppnå...

Les mer

2017 var et nytt godt år for MannsForum, preget av sterk vekst og økt aktivitet med stor medlemsvekst og økt aktivitet. Vi har hatt økt deltagelse på Facebook, våre arrangementer og utvidet...

Les mer

DEL 1. ÅPENT MØTE/SEMINAR: HVORDAN SKAL FEDRE ETTER SAMLIVSBRUDD UNNGÅ UTALLIGE FELLER I SYSTEMET, BEHOLDE SAMVÆRET MED BARNA UTEN Å BLI RUINERT, OG KANSKJE TIL OG MED OPPÅ DELT BOSTED?

Les mer

MannsForum finner NRKs bevisste bidrag til å la to kvinnelige intervjuobjekter fremføre sitt mannshat/misandri uten motforestillinger som meget kritikkverdig. Dette er en alvorlig form for...

Les mer

Disse representantene har et medansvar for at alle barn sikres likeverdig rett til samvær med sine fedre, for barnets beste.

Les mer

MannsForum arrangerte et godt besøkt debattseminar på Litteraturhuset med innledning og deltagelse fra professorer, lærere, samfunnskritikere, foreldre og en representant for ekspertutvalget som er...

Les mer