Kommende debattseminarer

Seminar om Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv med verdensledende forsker på delt bosted Malin Bergstrøm.

Kl 17:30-20:00 Åpent seminar...

Tidligere debattseminarer

VELKOMMEN TIL SEMINAR OM INTIMTERROR FRA ET MANNSPERSPEKTIV

Mannsforum arrangerer et åpent debattseminar på Litteraturhuset 14. juni om selvskading,...

MannsForum inviterer til debattseminar om gutters utfordringer i dagens skole.

Vi stiller bl.a. følgende spørsmål til ekspertpanelet:

  • Hva er årsaken...

Vi starter med et åpent debattseminar om delt bosted og barnets beste etter samværsbrudd. Betalende medlemmer fortsetter med Årsmøtet og behandling av...

Invitasjon til deltakelse på nordisk mannskonferanse 2016 18-19 november, Litteraturhuset i Oslo.

Debattseminaret med sentrale og gode innledere trakk fullt hus med over 100 deltagere.

Regjeringens nye likestillingsmelding viser at manns- og fedregrupper har vanskelig for å få tilstrekkelig oppmerksomhet og gjennomslag om menn og...

Mannen har vært feministenes hoggestabbe i flere generasjoner, og det har gjort noe med gutter og menn. Hvordan står det egentlig til med mannen i...

Krisesentre også for menn?

LIKESTILLING FOR MENN?

Trenger vi likestilling for menn, og i så fall, hvorfor det?

EXIT FAR?