Debattmøte på Litteraturhuset 17. mars 2015

  • Dato:
  • Kort beskrivelse:

    Krisesentre også for menn?

Krisesentre også for menn?

MannsForum inviterer til åpent debattmøte på Litteraturhuset 17. mars kl. 18.00-19.30, møterom Kverneland, om krisesenterrapporten og om krisesentrene mer generelt.

I 2011 ble krisesenterloven endret slik at menn også skulle ha adgang på like linje med kvinner. Høsten 2014 leverte NOVA en rapport med evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven, og ett av temaene er hvordan kommunene har taklet den nye bestemmelsen om at menn også skal ha adgang som brukere. Rapporten kritiserer krisesentrene for at tilbudet til menn er for dårlig.

PROGRAM

Ragnar Næss fra MannsForum innleder kort om rapporten.

Wenche Holmberg Nielsen fra Norsk Krisesenterforbund innleder om: Situasjonen for menn og for menn med barn på krisesentrene i dag.

Evt. kommentar fra en av forskerne bak rapporten eller fra Bufdir.

http://www.mannsforum.org/ Etter innledningene er det åpen diskusjon med panelet og salen.

Arrangementet er åpent, og gratis.

Etter debattmøtet og en pause blir det avholdt Årsmøte for foreningen MannsForum med gjennomgang av årsberetning, regnskap og budsjett, samt valg av styre.