Mannsdagsseminaret 2015; LIKESTILLING NÅ?

  • Dato:
  • Kort beskrivelse:

    Regjeringens nye likestillingsmelding viser at manns- og fedregrupper har vanskelig for å få tilstrekkelig oppmerksomhet og gjennomslag om menn og fedres utfordringer i konkurranse med de godt organiserte feministorganisasjonenes dominans i media og på den politiske dagsorden. Det er heller ikke særlig politisk korrekt å tale menns sak, og mange lar da også være, eller gir opp, da det ofte innebærer en personlig belastning. På dette Mannsdagsseminaret vil ulike manns- og farsorganisasjoner o.a. presentere forslag til hvordan vi kan/bør arbeide for å få gjennomslag for våre krav om slutt på kjønnsdiskriminering av menn, og oppnå reell likestilling og likeverd for menn.

Mannsdagsseminaret 2015;

LIKESTILLING NÅ?

Regjeringens nye likestillingsmelding viser at manns- og fedregrupper har vanskelig for å få tilstrekkelig oppmerksomhet og gjennomslag om menn og fedres utfordringer i konkurranse med de godt organiserte feministorganisasjonenes dominans i media og på den politiske dagsorden. Det er heller ikke særlig politisk korrekt å tale menns sak, og mange lar da også være, eller gir opp, da det ofte innebærer en personlig belastning. På dette Mannsdagsseminaret vil ulike manns- og farsorganisasjoner o.a. presentere forslag til hvordan vi kan/bør arbeide for å få gjennomslag for våre krav om slutt på kjønnsdiskriminering av menn, og oppnå reell likestilling og likeverd for menn.

Seminaret arrangeres av MannsForum, og er åpen og er gratis. Seminaret er støttet av Direktoratet for Barn, unge og familiesaker

Tid: Torsdag 19.11. kl. 1900 – 2130, Sted: Litteraturhuset, Nedjma, Arrangør: MannsForum

Seminarprogram:

1900 Seminarrom Nedjma kl. 1900 Velkommen v/ Kjetil Thue, MannsForum

1910 VIL REGJERINGENS LIKESTILLINGSMELDING GJØRE SLUTT PÅ KJØNNSDISKRIMINERINGEN AV MENN OG GI MENN LIKESTILLING? HVORDAN KAN VI SKAPE INTERESSE OG GJENNOMSLAG FOR MENNS LIKESTILLINGSUTFORDRINGER?

Presentasjon av konklusjonene fra en gruppe representanter fra manns- og farsorganisasjoner o.a. Spørsmål/diskusjon

1940 TRENGER VI ET ALTERNATIV TIL FEMINISME? Innlegg ved Jan Olav Flottorp og Guttorm Grundt; MannsForum styre, spørsmål/diskusjon

2000 Kaffepause

2015 ÅPEN DEBATT: HVA BØR GJØRES? Invitasjon til grensesprengende idedugnad om veien videre for menns likestillingsarbeid frem til stortingsvalget 2017. Aktuelle spørsmålsstillinger kan være:

  • Hva er de største likestillingsutfordringene for menn?

  • Bør menn organisere seg bedre for å oppnå likestilling, og i tilfelle hvordan?

  • Hvordan skal menn kunne nå frem i media, i samfunnsdebatten, og i partiene/stortinget?

  • Trenger menn en likestillingsideologi, og er i så fall maskulinisme et mulig alternativ?

2110 UTDELING AV MANNSPRISEN 2015

2130 Takk for i dag og vel hjem