Nordisk mannskonferanse i Oslo 18-19. november 2016

  • Dato:
  • Kort beskrivelse:

    Invitasjon til deltakelse på nordisk mannskonferanse 2016 18-19 november, Litteraturhuset i Oslo.

MannsForum arrangerer en Nordisk Mannskonferanse med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Mannskonferansen arrangeres i forbindelse med den internasjonale Mannsdagen 19.11.16.
Formålet med konferansen er tredelt:

  1. Å belyse og sette Nordiske menn, fedre og gutters spesielle livs- og likestillingsutfordringer på dagsorden.
  2. Å drøfte aktuelle mål, virkemidler og løsninger for å møte menn, fedre og gutters utfordringer på en konstruktiv måte. Lære av de ulike lands ulike tilnærminger, tiltak og løsninger.
  3. Å formidle kontakt mellom de Nordiske manns- og farsorganisasjoner og stimulere til nærmere samarbeid om felles mål og løsninger.

Påmelding innen 15 november til Guttorm Grundt: gutgr@online.no eller +47 920 59 776

Last ned hele programmet (PDF) her