Seminar om intimterror på Litteraturhuset

  • Dato:
  • Kort beskrivelse:

    VELKOMMEN TIL SEMINAR OM INTIMTERROR FRA ET MANNSPERSPEKTIV

    Mannsforum arrangerer et åpent debattseminar på Litteraturhuset 14. juni om selvskading, fysisk og psykisk vold mot menn i nære relasjoner og ved samlivsbrudd. Seks fageksperter på området vil belyse intimterror fra sine ulike vinkler før de setter seg i panelet og svarer på spørsmål og innspill fra salen. Møteleder er Dag Furuholmen; spesialist i psykiatri og styremedlem. Arrangementet er gratis.

    Påmelding til: pamelding@mannsforum.org