Seminar på Litteraturhuset ifm den internasjonale Mannsdagen 19. november.

 • Dato:
 • Kort beskrivelse:

  MannsForum inviterer til debattseminar om gutters utfordringer i dagens skole.

  Vi stiller bl.a. følgende spørsmål til ekspertpanelet:

  • Hva er årsaken til at gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen?
  • Kan det ha sammenheng med kvinndominansen i skolen og mangelen på gode mannlige voksenmodeller?
  • Kan det ha sammenheng med at hver fjerde gutt bor/vokser opp med mor, uten en far hjemme?
  • Kan det ha sammenheng med at gutter er mindre modne enn jenter på samme alder?
  • Eller kan det være at dagens undervisning og skolehverdag er mer tilpasset jentene enn guttene?
  • Eller?

  Vi kjører debatt!

  Hjertelig velkommen!