Skip to main content

CAMILLA FOSSUM PETTERSENS TAKKETALE

Les Camilla Fossum Pettersens takketale etter å ha mottatt Mannsforums Kvinnepris for 2017.

Kjære alle i Mannsforum

Tusen takk for at dere har valgt å gi meg Mannsforums kvinnepris 2017!

Jeg har dessverre ikke anledning til å delta på arrangementet i forbindelse med Mannsdagen i år – da jeg er nødt til å prioritere å bruke tiden med familien. Men – jeg vil si at det er en ære for meg å motta den takknemmeligheten dere viser meg ved å gi meg denne prisen. Samtidig er det viktig å huske på at jeg deler denne prisen med veldig mange av dere. Mange av dere var med å vise en for meg skjult side av det norske samfunnet, da jeg ble engasjert i fedres rettigheter og muligheter til å få være omsorgspersoner for sine barn etter samlivsbrudd.

Mitt engasjement for fedres rettigheter oppsto da jeg ble vitne til hvor grovt et samlivsbrudd kan være, og hvilke utfordringer som spesielt rammer mange fedre i spørsmål om barnefordeling. Jeg leste små drypp i mediene og kom etter hvert i kontakt med flere fedregrupper på sosiale medier. Mannsforum var den gruppen der størstedelen av diskusjonen foregikk, og hvor det var samlet flest med faglig innsikt og faglig tyngde – og som evnet å holde debatten på et relativt saklig nivå.

Mannforum har vært en viktig ressurs for meg med hensyn på å bygge nettverk og for å få oversikt over systemet, som var helt avgjørende for at jeg kunne skrive boka «Samværssabotasje – Norske fedre deler sine historier». Med boka og alle andre saker som jeg og flere av dere andre i Mannsforum har fått inn i mediene de siste to årene – så har vi sammen bidratt til å få satt samværssabotasje og fedres rettigheter på dagsorden i den offentlig debatten. Det var også helt avgjørende å treffe på en redaktør som forsto omfanget av problemstillingen og som var tøff nok til å fronte manuset i diskusjonen med redaksjonen hos Aschehoug. Aschehoug og redaktør Nazneen Khan Østrem har vært med på å løfte fedresaken opp i den offentlige debatten. Det er jeg stolt og takknemlig for. Jeg er også takknemlig for støtten jeg fikk av Fritt Ord, som gjorde det mulig å bruke mer tid på å samle informasjon.

Veien til å komme til ordet har ikke bare vært enkel. Jeg vil si det har vært en opplevelse i nærheten av schizofreni. Når man deltar i den offentlige debatten står man med foten i minst to leire. I den ene leiren er man superhelt, mens i den andre blir man unngått og fryst ut av sine meningsmotstandere. Likevel har jeg valgt å stå i dette, fordi det er det eneste rette å gjøre. Vi har et moralsk ansvar som medborgere i et samfunn for å formidle om den uretten som rammer der den rammer.

La oss sammen jobbe videre for å få til endringer, for vi har fortsatt en jobb å gjøre. Det er fortsatt en manglende politisk interesse for å debattere denne problemstillingen. Det kan også hende at det aldri vil komme noen stor politisk debatt. Men – allerede nå ser vi at endringene skjer i det små. Ett og ett skritt av gangen – uten noen form for oppvask. Vi trenger egentlig ikke å være så skuffet over det – for det er en endring vi vil ha. Jeg er ikke like aktiv i debatten i sosiale medier lenger, men bruker stadig tid på å skrive i media. Det tror jeg er ett av de viktigste virkemidlene vi har tilgjengelig. Mitt neste bidrag publiseres av NRK allerede i morgen, på Mannsdagen. Da løfter jeg blikket og ytrer mer om bredden av menns likestillingsutfordringer i vårt samfunn.

Så – tusen takk for prisen, og gratulerer med Mannsdagen 19. november.Camilla Fossum Pettersen