Skip to main content

Med delt omsorg vil barna ha større mulighet for å bli hørt

Man burde være langt mer skeptisk til Barneombudets uttalelser rundt omsorgsløsninger ved samlivsbrudd.

Barneombudets motstand mot delt omsorg er påfallende. Flere ganger har Anne Lindboe eller andre representanter for Barneombudet vært i media og uttrykt sin motstand mot delt omsorg som utgangspunkt etter samlivsbrudd. Barneombudets fremstilling av delt omsorg er at det innebærer 50/50 bosted, annenhver uke hos hver forelder. Slik er det ikke.

Les resten av artikkelen til Terje Goa, far og blogger, på nettsiden til Dagbladet 29. september 2016.