Skip to main content

Kvinneprisen

MannsForums Kvinnepris deles ut årlig til en kvinne som med sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre kvinner.

2016

Solveig Horne

Statsråd Solveig Horne er den første barne- og likestillingsministeren som søker å ta menn og fedres likestillingsutfordringer på alvor. Hennes engasjement og arbeid for likestilling, og likeverd for menn og fedre representerer intet mindre enn et paradigmeskifte i norsk barne - og likestillingspolitikk, som vil bli vanskelig å reversere for hennes etterfølgere.