Skip to main content

Mannsprisen

MannsForum deler ut en årlig Mannspris til en mann som ved sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre menn.

2016

Frode Thuen

Den fjerde mannsprisen gikk til psykolog, forfatter og skribent Frode Thuen for hans mangeårige arbeid og fokus på gutter, menn og fedres utfordinger, og for viktigheten av at barns rett til til å se begge sine foreldre også etter samlivsbruddet må bli reell.

2015

Dag Furuholmen

Psykiater Dag Furuholmen for sitt arbeidet med å bistå menn til å takle livets utfordringer, både gjennom individuell terapi for menn (og kvinner), og gruppeterapi og kurs for «Menn som vil videre». Han har også forfattet boka «Våg mer» for både kvinner og menn.

2014

Per Sandberg

Stortingsrepresentant Per Sandberg for hans mangeårige familiepolitiske innsats for barnas beste, og mot diskriminering av fedre i norsk lov- og regelverk spesielt.

2013

Øystein Gullvåg Holter

Professor og kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter, Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo, for hans mangeårige vitenskapelige arbeid og innsats for å sette søkelyset på menns rolle og bidrag i familien og kjønnslikestilling.