Skip to main content

AKSEPTERER JUSTISMINISTEREN BRUDD PÅ STRAFFELOVEN?

15 sentrale fagpersoner og barn- & fedreretts-forkjempere aksepterer ikke at Statsråd Listhaug ikke vil  gjøre jobben hun er satt til å gjøre, og sikre at politi og rettsvesenet tar effektive skritt for å eliminere ulovlig samværsabotasje og tilhørende omsorgssvikt! 

Vi viser til Deres dokument med saksnummer 18/890-ABR, datert 19. februar 2018.
Statsråden uttrykker i sitt brev at hun har tillit til at politiet, påtalemyndigheten og domstolene behandler saker som gjelder falske forklaringer, anmeldelser eller anklager i samsvar med lovgivers intensjoner.

Statsråden skriver også i sitt brev at regler om hvor barnet skal bo fast og virkninger av brudd på avgjørelser om samvær faller innunder ansvaret til Barne- og likestillingsdepartementet. Samtidig videresender statsråden brevet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Vi har noen bemerkninger og oppfordringer knyttet til dette:

  • Justisministeren i Norge har ansvaret for rettsvesenet, lovarbeidene, politiet og kriminalomsorgen, ved siden av å lede Justisdepartementet. Skal vi da forstå statsråden sitt svar slik at falske anmeldelser, falske forklaringer i retten og falske anklager ikke skal forfølges når de rettes imot en part i forbindelse med en barnefordelingssak?
  • Søk i Lovdata viser at ingen noen sinne er straffeforfulgt for å ha levert falske anmeldelser til politiet i forbindelse før en barnefordelingssak/ for å trenere behandlingen i en barnefordelingssak. Det viser at falske anmeldelser ikke straffeforfølges. Hva er statsrådens kommentar til dette?
  • I saken vi viser til (jfr varslersaken til Lill-Karine Nielsen), er det nettopp en politiansatt som har varslet om svært kritikkverdig etterforskning som har ført til domfellelse på feil grunnlag. PWC har gransket saken. Granskeren er tidligere Statsadvokat. Oslopolitiet fikk kraftig kritikk for etterforskning som resulterte i at en mann ble domfelt for familievold. Spesialenheten mente det ikke var grunn til å se på saken. Riksadvokaten grep deretter inn og beordret Spesialenheten om å etterforske politiet i Oslo. Med bakgrunn i dette faktum ber vi statsråden forklare hvordan hun kan ha tillit til at politiet, påtalemakten og domstolene gjør jobben sin riktig.
  • Når det gjelder falske anmeldelser, falske forklaringer og falske anklager fremsatt under barnefordeling, faller disse temaene under Straffeloven kap.22. Det står ikke spesifisert i loven at falske anmeldelser, falske forklaringer og falske anklager er unntatt straffeloven når de rettes i forbindelse med en barnefordelingssak. Dette har i grunnen ikke noe med barneretten å gjøre. Vi ber Statsråden om å ta sitt ansvar og følge opp dette, i stedet for å videresende til Barne- og likestillingsdepartementet, som ikke er ansvarlig for å følge opp strafferetten.
  • Vi har ikke stilt spørsmål som hører innunder barneloven. Vi har stilt spørsmål til manglende håndtering av strafferett, når handlinger som er i strid med Straffeloven utøves i forbindelse med samlivsbrudd, før barnefordeling og trenering av samvær etter barnefordeling.

Vi imøteser Statsrådens svar. Vi opprettholder fortsatt forespørselen om å få møte Statsråden for å diskutere disse temaene direkte.

Med vennlig hilsen
Camilla Fossum Pettersen, biolog og forfatter
Dag Furuholmen, lege, psykiater, forfatter og styremedlem i Mannsforum
Edvin Schei, professor i allmennmedisin
Eivind Meland, professor emeritus og allmennlege
Henrik Hammerhei Slevigen, masterstudent ved BI, og styremedlem i Mannsforum
Ingrid Hjulstad Johansen, forsker og allmennlege
Lill-Karine Nielsen, deltar på privat initiativ
Marie Sølverud, advokat
Nann Jovold-Evenmo, daglig leder Reell Likestilling
Solveig Brorson Olsen, advokat
Svein Olav Nordlien, sosionom
Terje Goa, pappablogger (Fars kamp mot systemet)
Terje Torgersen, overlege i psykiatri og medstifter av Foreningen 2 Foreldre
Thomas Mildestvedt, førsteamanuensis og fastlege
Øivind Østberg, advokat med møterett for Høyesterett