Skip to main content

ARBEIDERPARTIET VIL IKKE LIKESTILLE KJØNNENE I PARTIET OG AVVIKLE KVINNENETTVERKET!

Når en nyhet høres for god ut til å være sann, er den som regel heller ikke det. Gårsdagens gladmelding fra MannsForum om at Arbeiderpartiet ville likestille kjønnene og avvikle kvinnenettverket var dessverre bare en Aprilspøk. Det vil nok fremdeles ta år før partiet avvikler sin mannsdiskriminerende praksis med å gi kvinnene dobbeltrepresentasjon i partiets politikk og styrende organer. Og Arbeiderpartiet er ikke alene.

Til tross for kvinnelig flertall i ledelsen i både AP, SP, SV og Rødt nekter Arbeiderpartiets Kvinnenettverk, Senterkvinnene, SVs Kvinnepolitiske utvalg og Kvinnefronten i Rødt å gi slipp på sine kjønnsdiskriminerende særkjønnsprivilegier, inklusive direkte representasjon i partienes styrende organer. Høyre har også eget Kvinneforum og Venstre har Venstrekvinnelaget.

At Arbeiderpartiet mister mannlige velgere til bl.a. Fremskrittspartiet ser ikke ut til å rokke ved kvinnepreferansen i partiet, men noe er likevel på gang: Partiet har i sitt partiprogram vedtatt å «nedsette et nytt mannsutvalg for å se på menns likestillingsutfordringer». Det er tross alt et skritt i riktig retning, men ikke nok til at menn får likeverdig formell status med partiets kvinner.

Les mer her.