Skip to main content

ARBEIDERPARTIET VIL LIKESTILLE KJØNNENE I PARTIET OG AVVIKLE KVINNENETTVERKET

 Alarmklokkene går på Youngstorget! Mannlige velgere forlater partiet, og utgjør bare nærmere 1/3 av partiets velgere. Etter 40 års aktiv kvinnepolitikk med positiv særbehandling av kvinner i partiet og politikken har partiet overoppfylt målet om kjønnsbalanse blant ledere, ansatte og tillitsvalgte, og ser ikke lenger behov for å særbehandle kvinner fremfor menn.

«Dette er en seier for partiets kvinnepolitikk!» sier partileder Jonas Gahr Støre i en kommentar til MannsForum. «Partiets Kvinnenettverk skal ha mye av æren for dette, men i vår iver etter å løfte frem jenter, kvinner og mødre har vi oversett at stadig flere gutter, menn og fedre faller etter og utenfor i dagens samfunn; i skolen, utdanning, arbeidslivet og i familien. Nå er det på tide å ta et krafttak for gutter, menn og fedre».

Lederen av Arbeiderpartiets Kvinnenettverk Anniken Huitfeldt er bare delvis enig med partilederen; «Partiet trenger flere mannlige velgere, men partiets likestillingspolitikk ligger fast».

 Les mer her…