Skip to main content

Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Dato:  TORSDAG 21. MARS 2019

Kl 17:30-20:00 Åpent seminar "Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv"

Kl 20:00 Årsmøtet begynner

Se eget program(klikk her)

Seminaret er åpent og gratis for alle

Seminar om Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv med verdensledende forsker på delt bosted Malin Bergstrøm.

Vi starter kl 1730 på møterom Nedjma med et åpent seminar om barns grunnleggende behov og delt bosted. Det blir innledninger av psykiater og nestleder Dag Furuholmen, barnepsykolog Malin Bergstrøm fra Karolinska Instituttet i Stockholm, og formannen i Foreningen Far i Danmark Jesper Lohse. Seminaret rundes av med en paneldebatt mellom innlederne og salen.

Klikk her for å se hele panelet

Promo videoer:

Malin Bergstrøm

Jesper Loshe

Dag Furuholmen

Klikk her for å melde din interesse på Facebook arrangementet

Kl. 2000 avholdes formelt årsmøte for betalende medlemmer med behandling av årsmøtesakene; årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan for 2018, samt innkomne saker, og valg. For å kunne delta i behandlingen må du ha betalt kontingenten for 2018 innen 1. februar. Forslag til behandling på årsmøtet må være innsendt Styret på post@mannsforum.org innen 26.februar.


Endelig innkalling med utsending av saker til behandling sendes ut primo mars.
Styret håper at så mange medlemmer som mulig vil delta på årsmøtet, og ta gjerne med en venn eller to til det åpne seminaret.

Oslo 24.02.2019
Med hilsen for styret

Guttorm Grundt
Leder MannsForum
guttorm@mannsforum.org

Program:
1700 Registrering; kaffe/matbit

1730 Velkommen! v/leder Guttorm Grundt

1735 Hvordan opplever menn samspillet med offentlige instanser; svar fra Mannsforums medlemsundersøkelse v/ Psykiater Dag Furuholmen(Nestleder i MannsForum)

1800 Dekker delt bosted barns grunnleggende behov?
Forskningsresultater fra Sverige som har hatt delt bosted som
utgangspunkt i mange år v/ Malin Bergström, professor og barnepsykolog ved Karolinska Institutet og Stockholms universitet.

1840 Noe skjer i danmark? Siste nytt fra de siste par års utvikling i barne- og familielovgivningen og kampen for likestilt foreldreskap. v/ Jesper Lohse, Leder Foreningen Far og nettverket Nordic Fathers

1900 Tilfredsstiller barneloven barnas grunnleggende behov
vedsamlivsbrudd? Hvis ikke, hvilke endringer kreves for å oppnå det?
Paneldebatt mellom innlederne og salen. Geir Kjell Andersland fra
Barnelovutvalget og MannsForum egen Barnelovgruppe tiltrer panelet.

1950 Pause

2000 MannsForum årsmøte begynner