Skip to main content

BLIR MENN UTSATT FOR VOLD I NÆRE RELASJONER?

Hva slags vold blir menn utsatt for i nære relasjoner?   Hvordan reagerer menn på å utsettes for vold i nære relasjoner?  Se forsker og sosiolog Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om partnervold.

Se foredraget her