Skip to main content

DEBATTSEMINAR OM GUTTERS UTFORDRINGER I NORSK SKOLE PÅ LITTERATURHUSET 18. NOVEMBER KL 1100

Gutter gjør det dårligere enn jentene i nesten alle fag, og 70 % av de som ikke fullfører skoleløpet er gutter. Mange får store problemer med å komme seg i arbeid, og blir NAV-klienter. Gutters problemer er nå blitt så overveldende tydelige, at regjeringen har måttet sette ned et ekspertutvalg for å se nærmere på kjønnsforskjellene i skolen.

MannsForum har lenge vært opptatt gutters særlige utfordringer, ofte sett i sammenheng med underskuddet på menn i mange familier, barnehagen, skolen og det offentlige barne- og familievernet. I anledning Verdens Internasjonale Mannsdag 19.11. skjerper vi nå søkelyset på gutters problemer, og har invitert kapasiteter på området til å bidra med sin kompetanse om mulige årsaker: Skyldes det umodenhet blant gutter, kvinnedominans blant lærerne og mangel på mannlige rollemodeller, skilte mødres sabotasje av gutters samvær med sine fedre, eller hva? Sannsynligvis skyldes det både disse og flere andre faktorer. Innlederne samles i et panel for å svare på spørsmål fra salen og kjøre debatt! Konklusjoner og innspill vil bli oversendt statens ekspertutvalg til bruk i sitt arbeid. På slutten av arrangementet deler vi ut MannsForums Kvinnepris og Mannspris for 2017! Arrangementet er støttet av BUFDIR.

Lørdag 18 november 1100 – 1430, Registrering og kaffe fra 1030.

Rom: Amalie Skram

Arrangementet er åpent og gratis

PROGRAM

1030      Registrering og kaffe

1100      Velkommen til en «gutteprat»; innledning ved MannsForum

1115      Hva sliter guttene med i skolen? En innsiderobservasjon og refleksjon v/ Lektor og fotballtrener Torstein Torgner, Heltberg gymnas

1135     Hvorfor faller dobbelt så mange gutter som jenter fra i skoleløpet? v/ Professor Thomas  Norddal, Høyskolen i Hedmark/Oppland

1155      Hvorfor er Media så tause om gutters problemer i skolen? v/ Medieviter og spaltist Anki Gerhardsen

1215      Kaffepause m/snurrer

1230      Er kjønnsforskjellene i skolen et viktig problem? v/ Professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning, UiO, og Ungdomsskolelærer og historiker Sturla Ellingvåg, Florø, Leder av forskningsstiftelsen Explico. (bekreftet)

1310      Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skolen tar ballen! Om mål og strategi for utvalgets arbeid v/representant for Ekspertutvalget/Avdeling for Analyse og Internasjonalt samarbeid i Kunnskapsdepartementet (bekreftet)

1325      Hvordan kan kjønnsforskjellene i skolen motvirkes? Innspill til utvalget fra MannsForum v/ leder Guttorm Grundt

1340      KJØR DEBATT! Paneldebatt mellom innlederne og salen.

1420      Utdeling av MannsForum Manns- og Kvinnepriser!

1430      Vel hjem

 

Velkommen!

MannsForum