Skip to main content

DETTE ER BARNAS STORTINGSREPRESENTANTER 2017-2021!

Disse representantene har et medansvar for at alle barn sikres likeverdig rett til samvær med sine fedre, for barnets beste.

Kari Henriksen (AP)
Tone W. Trøen (H)
Silje Hjemdal (Frp)
Åslaug Sem-Jacobsen (SP)
Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
Trine Skei Grande (V)
Une Bastholm (MDG)
Bjørnar Moxnes (Rødt)

MannsForum vil følge aktivt opp med informasjon om MannsForums hjertesaker, og invitasjoner til MannsForums arrangementer.