Skip to main content

JEG KAN JO IKKE KALLE DET NOE ANNET ENN VOLD…..

En omfangsundersøkelse viser at mødre står bak en betydelig andel av volden mot barn og unge.