Skip to main content

MANNSFORUM I FAMILIEKOMITÉEN

Mannsforum deltok på 3.5 på høringen til Stortingets Familiekomité om utvidelsen av fedrekvoten av foreldrepermisjonen fra 10 til 15 uker.

MannsForum fremmet sitt primærforslag om en todeling av foreldrepermisjonen med 20 uker til hver av foreldrene, men støttet subsidiært regjeringens forslag om en tredeling med 15 uker til hver. MannsForum benyttet samtidig anledningen til å kreve rett til pappapermisjon for alle fedre, og selvstendig opptjeningsrett.

 

Les MannsForums høringsinnspill her:

Endring av Barneloven