Skip to main content

MANNSFORUM INNKLAGER NRK FOR KRINGKASTINGSRÅDET FOR UBALANSERT FORMIDLING AV MANNSHAT/MISANDRI I BESTE SENDETID

MannsForum finner NRKs bevisste bidrag til å la to kvinnelige intervjuobjekter fremføre sitt mannshat/misandri uten motforestillinger som meget kritikkverdig. Dette er en alvorlig form for stigmatisering og kjønnstrakassering av menn som bare er egnet til å skape økt avstand og konflikt mellom de to kjønn. NRK ville aldri latt to menn fremføre kvinnehat på samme måte i beste sendetid uten motforestillinger. NRK prøver å bagatellisere forskjellsbehandlingen på en måte som er betenkelig og i strid med NRKs samfunnsoppgave og -ansvar.

Kringkastingsrådet

KLAGE OVER NRK FOR UBALANSERT FORMIDLING AV MANNSHAT/MISANDRI I BESTE SENDETID

Mannsforum klaget til NRK over formidling av mannshat/misandri i Dagsrevyen 4.11.2017, og i Skavlan 17.2.2017. Klagen hadde følgende ordlyd:

«MannsForum reagerer sterkt på at NRK nok en gang i en samtale med en kvinnelig hovedgjest i et program i beste sendetid lar hovedgjestens åpne mannshat bli stående uimotsagt. Med å slippe til utsagn som «Jeg hater menn, inntil det motsatte er bevist», uten å be om motforestillinger, lar programlederen hovedpersonen hetse menn som den naturligste ting i verden. At den mannlige programlederen ikke reagerte negativt på uttalelsen, men i stedet satt opp et fårete smil, gjør ikke saken bedre.

Denne gangen kom uttalelsen fra den selverklærte feministen Sofie Frøysaa. Forrige gang kom uttalelsen fra en annen feminist Zara Larsson i et Skavla-program for noen måneder siden. Vi vil advare mot at NRK lar det bli en vane å la kanalen misbrukes til feministers verbale kjønnstrakasseringer av menn.

Det er på tide at kanalen setter et kritisk søkelys på den mannsskepsisen, og det mannshatet som fremmes av radikalfeminister i media, ikke bare av disse to, men også av andre feminister, om enn i mer skjult/moderat form.

Og at NRK begynner å interessere seg om hva feministers androfobi gjør med menns holdning til feminismen, og åpen misandri i rikskanalen gjør med mannlige seere. Det kan på lang sikt få uheldige politiske konsekvenser.»

MannsForum mottok 8.11.17 følgende svar fra NRK v/Redaksjonssjef i Dagsrevyen Hanna Thorsen:

«Hei, og tusen takk for tilbakemelding, vi tar med oss innspillet videre. Det er viktig å være bevisst problemstillingen. I dette tilfellet er det ment humoristisk, som del av replikkene i et stand-up-show, og vi tolker nok uttalelsen ironisk»

MannsForum mottok videre svar fra NRK v/Prosjektleder i Eksternredaksjonen Aira Planting:

«Takk for din henvendelse angående hets av menn på NRK.  Som prosjektredaktør for Skavlan vil jeg gjerne svare på kommentaren din om Zara Larsson og hennes uttalelser på Skavlan. I Skavlans intervju med Zara Larsson 17 februar 2017 løftet Skavlan selv frem flere av Larssons politiske ytringer - uttalelser hun tidligere hadde fremført blant annet i sosiale medier. Redaksjonen gjorde dette nettopp fordi man ønsket å få vite hvordan Larsson begrunnet sine synspunkter, blant annet utsagnet om at hun «hater» menn. Med andre ord - vi synes et sånt utsagn fortjente en forklaring. I programmet fikk Larsson dermed utdype men også nyansere hva hun egentlig mente med dette. Jeg håper det var oppklarende.»

Som det går frem av svarene søker NRK her i stedet for å beklage innslagene å bagatellisere sine bidrag til spredning av mannshat både som humoristisk/ironisk og som viktig informasjon/oppklaring. 

MannsForum finner NRKs bevisste bidrag til å la to kvinnelige intervjuobjekter fremføre sitt mannshat/misandri uten motforestillinger som meget kritikkverdig. Dette er en alvorlig form for stigmatisering og kjønnstrakassering av menn som bare er egnet til å skape økt avstand og konflikt mellom de to kjønn. NRK ville aldri latt to menn fremføre kvinnehat på samme måte i beste sendetid uten motforestillinger. NRK forskjellsbehandler i realiteten kvinner og menn på en måte som er betenkelig og i strid med NRKs samfunnsoppgave og -ansvar.

MannsForum ser frem til Kringkastingsrådets behandling av vår klage.

 

Med vennlig hilsen

Guttorm Grundt

Leder MannsForum