Skip to main content

MannsForum markerer den internasjonale mannsdagen og inviterer deg til en konferanse om menn, fedre og gutters livsutfordringer mandag 19. november

Trenger vi et nytt Mannsrolleutvalg? Og hva skjedde med det gamle?

Tema: Menn, fedre og gutters livsutfordringer

Sted: Litteraturhuser, Nejdma, Mandag 19. november kl 12-1600/1800

 

Arrangementet er åpent for alle og vi håper så mange som mulig kommer.

 

PROGRAM

1130 Registrering m/kaffe m. enkel lunsj. Konferansen er åpen og gratis.

1200 Åpning/Innledning

SAVN (minifilm)

Hilsen fra Barne- og Likestillingsdepartementet v/Statssekretær Tom Erlend Skaug

1220 30 år etter Mannsrolleutvalget, og 10 år etter mannspanelet.

Hva skjedde (ikke) med deres forslag til likestilling for menn og fedre?

Og hvem hadde ansvaret for det? v/Leder i MannsForum Guttorm Grundt

1240 Menns utfordringer i dagens samfunn v/ Professor Tian Sørhaug, Oslo Met.

Hvorfor viser ikke menn mer solidaritet med andre menn?

1315 Kjønnsforskjeller og likheter fra et psykologisk perspektiv: v/ Professor Kennair,

NTNU. Konsekvenser av konkurranse og brorskap på menns solidaritet med andre menn

1350 Kaffe-pause

1400 Gutters oppvekst med og uten fedre v/ nestleder i MannsForum Psykiater Dag Furuholmen

1420 Er vi i ferd med å tukle med motoren som driver samfunnet? v/ Styremedlem Jan Olav Flottorp.

1445 Paneldiskusjon mellom innlederne og publikum:

Menns situasjon i samfunnet i dag. Trenger vi et nytt Manns- og farsrolleutvalg?

Hvilke temaer, problemer og oppgaver må i så fall et nytt Mannsrolleutvalg ta opp?

(Flere tiltrer panelet?)

1535 Utdeling av MannsForums MANNS- og KVINNEPRISER 2018 for forbilledlig innsats for rettferdighet og likestilling for menn og fedre.

1550 Avrunding/pause m/bevertning.

1610 Kunstnerisk innslag: The Red Pill av Cassie Jay

1800 MannsForum arrangerer appell foran Stortinget / Eidsvolls plass med etterfølgende sosialt samvær

 

Velkommen!

MannsForum