Skip to main content

MANNSFORUMS MANNS- OG KVINNEPRIS 2017 - JURYENS BEGRUNNELSE

Mannforums kvinnepris for 2017 tildeles forfatteren Camilla Fossum Pettersen, og Mannsforums Mannspris for 2017 tildeles helsebror Per Arthur Øijord Andersen.

Prisene ble utdelt under Mannsforums debattseminar om gutters utfordringer i norsk skole på Litteraturhuset i Oslo, lørdag 18. november.

MANNSFORUMS KVINNEPRIS FOR 2017 TILDELES
FORFATTEREN

CAMILLA FOSSUM PETTERSEN

For hennes uredde innsats for å synliggjøre den alvorlige urett som begås mot tusenvis av barn og fedre i «Likestillingslandet» Norge hver dag. I sin nye bok «Samværsabotasje», utgitt på Aschehoug forlag tidligere i år, beskriver hun de tragiske historiene som fedre har delt med henne om trakassering, manipulering og intimterror som mødrene til deres barn har utøvd overfor både barna og barnas far. Med passiv støtte fra barne- og familievernet i deres kommuner har det lyktes saboterende mødre å beholde eneomsorgen for felles barn, uten negative sanksjoner, og uten hensyn til barnets beste.

En viktig kvalitet ved boka er at den samtidig setter disse overgrepene mot barn og fedre inn i en viktig samfunnsmessig sammenheng. Den viser at samværsabotasje i hovedsak er motivert av økonomiske motiver fra både mødrene, barnevernet og advokatenes side. Det er mange menn, og pårørende, for hvem boka har satt ord på deres avmakt og sorg, og gitt et lite håp om en mer rettferdig og bedre fremtid for barn og fedre etter vanskelige samlivsbrudd i familien når historiene nå blir offentlig kjent.

I stedet for å hvile på laurbærene etter suksessen, har Camilla Fossum Pettersen fortsatt sitt engasjement i kronikker og innlegg i media og på nettet i troen på at politikere, barnevern og Barneombud til slutt må ta til vettet. Juryen tror mer på Camilla.

Juryen vil spesielt fremheve at Camilla går foran med et godt eksempel for andre ved ikke å tåle all den urett som ikke rammer henne selv, og gjør noe med det! Camilla Fossum Pettersen er en verdig vinner av MannsForums Kvinnepris for 2017.

MANNSFORUMS MANNSPRIS FOR 2017 TILDELES
HELSEBROR

PER ARTHUR ØIJORD ANDERSEN

For hans pionérinnsats som Norges første «Helsebror», og leder av Norges første helsestasjon for gutter i Oslo kommune. Per Arthur Andersen har ved sitt utradisjonelle yrkesvalg som sykepleier og helsesøster gått foran med et godt eksempel for andre gutter. Jenter kan i dag oppsøke en helsesøster ved sin skole for å få fysisk, psykisk og seksuell helsehjelp. Erfaring viser at alt for få gutter oppsøker helsesøster, og at gutter ikke får en skolehelsetjeneste tilpasset deres spesielle behov. Pionérer som Per Arthur gjør det mulig for kommunen å tilby gutter likeverdige helsetjenester som de sårt trenger.

Juryen vil også gi honnør til bydel Frogner for å etablere en egen helsestasjon for gutter i bydelen. Bydelen går foran med et godt eksempel for andre bydeler og kommuner i å ta guttenes helsemessige utfordringer på like stort alvor som jentenes. De resultatmessige kjønnsforskjellene i norsk skole er nå blitt så store at regjeringen har måttet oppnevne et ekspertutvalg til å utrede utfordringene, og foreslå løsninger. Juryen er overbevist at bedre kjønnsbalanse blant lærerne og helsepersonellet på skolen er en del av løsningen, og at bydel Frogner har forstått dette, og gjort noe med det.

Helsebror Per Arthur Andersen er en verdig vinner av MannsForums Mannspris 2017, og Bydel Frogner fortjener honnør for sin medvirkning til prisen.

MannsForum; Oslo 18. November 2017
Guttorm Grundt, Frederik Rønnevig, Alf Magne Rygg,
Dag Furuholmen, Henrik Slevigen, Børge Jensrud og Tobias Holm

Kontaktperson:
MannsForums leder Guttorm Grundt, tel. 92059776, guttorm@mannsforum.org.