Skip to main content

NY LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOV FAVORISERER KVINNER OG DISKRIMINERER MENN!

«Lovforslaget er en hån mot menn» sier Leder for MannsForum, Kjetil Thue. «Favoriseringen av kvinner fortsetter, og diskrimineringen av menn likeså. Fortsatt kjønnsdiskriminering av menn vil få store negative konsekvenser for samfunnet etterhvert som stadig flere gutter og unge menn faller ut av skole- og arbeidsliv, og melder seg ut av aktiv samfunnsdeltagelse» sier Kjetil Thue, Leder for MannsForum. «Vi håper Stortinget tar til vettet og vedtar en rettferdig og kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov. Nå!»

Se Mannsforums leder og nestleder i Nettavisen: