Skip to main content

PROGRAM FOR SEMINAR OG ÅRSMØTE I MANNSFORUM PÅ LITTERATURHUSET I OSLO 14.3.2018 KL 1800 – 2130

DEL 1. ÅPENT MØTE/SEMINAR: HVORDAN SKAL FEDRE ETTER SAMLIVSBRUDD UNNGÅ UTALLIGE FELLER I SYSTEMET, BEHOLDE SAMVÆRET MED BARNA UTEN Å BLI RUINERT, OG KANSKJE TIL OG MED OPPÅ DELT BOSTED?

1800 Velkommen v/ Styreleder Guttorm Grundt

1810 Innlegg fra Advokat Marie Sølverud, ekspert på familierett og autorisert familiemegler

1830 Innlegg fra Advokat Øivind Østberg, ekspert på familierett og medlem av MannsForum

1850 Spørsmål og debatt med innlederne i panelet.

1945 Kaffepause m/frukt og snurrer

DEL 2. LUKKET ÅRSMØTE FOR MANNSFORUMS BETALENDE MEDLEMMER MED BEHANDLING AV ÅRSMØTESAKER.

2000 1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av dagsorden

3. Årsmelding for 2017

4. Årsregnskap for 2017

5. Strategi og Handlingsprogram for 2018

6. Budsjett for 2018 og fastsettelse av kontingent

7. Vedtekter; Forslag til Ajourføring/justering

8. Behandling av innkomne forslag til resolusjoner, uttalelser og tiltak

  • Forslag fra styret

  • Forslag fra medlemmene

9. Valg av nytt styre m.m. Valgkomiteen legger frem forslag til nytt styre for 2018.

10. Valg av Revisor.2130 Vel hjem