Skip to main content

TO HJEM ER BRA!

Som skolelege i nær 40 år har det ikke vært vanskelig å se hvordan barn tar skade av foreldrekonflikter.

Regjeringen fremmer forslag til endringer i barneloven som skal behandles i Stortinget i vår. Solveig Horne hadde annonsert at regjeringen ville endre bestemmelsene om bosted etter skilsmisse slik at delt og likestilt bosted ble gjort til rettsnorm. Regjeringen trakk forslaget etter påtrykk fra direktoratet (BUFDIR), barneombudet og barnesakkyndige psykologer (FOSAP). De hevdet at forskningen viste at barn ble skadelidende ved delt bostedsløsning etter skilsmisse. Nå viser det seg at henvisningen til forskningen er en akademisk vandrehistorie uten hold i virkeligheten. I høringsuttalelsene fra FOSAP og barneombudet refererer begge til at BUFDIR har lagt fram dokumentasjon på at barn blir skadelidende av delt bostedsløsning. BUFDIR har ikke lagt fram slik forskning, men skriver at forskningen er motstridende, og at spesielt i tidlige barneår er forskningen usikker.   Les mer her