Skip to main content

Politisk arbeid

MannsForum arbeider aktivt vis á vis Storting og Regjering for å påvirke de politiske prosessene for å avskaffe diskrimineringen av menn og fedre, og sikre likestilling og likeverd mellom menn og kvinner, fedre og mødre. Vi deltar på høringer og skriver høringsuttalelser og brev med forslag endringer i lover, forskrifter og praksis, for å oppnå like gode rammebetingelser og behandling av fedre som mødre i familieforvaltningen, i utdanning, i arbeidslivet, og i samfunnet for øvrig. Sjekk våre brev og høringsuttalelser til offentlige myndigheter: