Skip to main content

Statistikk & fakta

Visste du at:

  • Likestillingsloven forskjellsbehandler og diskriminerer menn.
  • Barneloven forskjellsbehandler og diskriminerer fedre.
  • Det offentlige likestillingsapparatet er kvinnedominert og kvinneorientert.
  • Etter samlivsbrudd blir 7 av 10 barn boende hos mor, 1 hos far, resten får delt bosted.
  • Mødre som saboterer barnas samvær med far slipper negative sanksjoner eller straff.
  • Hele 4 av 5 lærere i grunnskolen er kvinner, og mange gutter får ikke tilpasset læring.
  • Kvinnelige studenter favoriseres med 130 øremerkete opptakstiltak mot bare 5 for menn.
  • 7 av 8 politiske partier forskjellsbehandler kvinner foran menn i sine organisasjoner.